ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

BAKSI DANSI

Eski Türklerde Baksı adı verilen koruyucu hekimlerin, tedavi esnasında transa geçmek ve bilgi almak için kullandıkları dans. 

İMPROVİZE : Kılkopuz ve dombra ile yapılan improvize ( Doğaçlama ) müzik uygulaması.