ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

ARŞETİPİKAL HAREKETLER

Kol, omuz ve baş hareketleri ile hazırlık ve terapi sağlar. Orta Asya melodileri ile imaj görerek tedavinin kolaylaşmasını sağlar. Pasif müzikterapi çalışması.