ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Sufizm

Kökeni: Sema (samâ)’nın ruhun gıdası ve tedavisi olduğu söyleniyor. Bin yıl önce şamanlar zaten tedavi rituallerinde kendi etraflarında dönüyorlardı ve hala da yapıyorlar. 8 yüzyıldan fazladır sufiler ve mevleviler bu dönerek yapılan güzel dansı günümüze değin aktarmışlardır ama Mevlana bugünkü bildiğimiz şeklini Konya’da yerleştirmiştir.

 

Semboller: Tüm evren dönüyor. Bakışımızı kaldırırsak galaksilerin yada güneş sistemimizin yada daha yakın şeylere gidersek mesela vücudumuzdaki kan gibi yada atomlardaki elektron ve proton kadar küçük şeylere hatta ADN’mizdeki yapıların sarmal hareketlerini incelersek herşeyin döndüğünü görürüz. Bilim varlığımızın temel şartının bu dönüş hareketi olduğunu doğrulamıştır. Sema dansı, evrenin bu hareketini taklit eder. Bu hareket, varlığımızın merkezinde, kalp yönünde, bir merkez bağlantılı dönüşü kapsar. Fakat Sema’nın diğer sembolleri de vardır: sol el yukarı gökyüzüne doğru bakar ve sağ el aşağı yeryüzüne doğru bakar ki bu şekil aldığımız maneviyatı ve ilmi insanlığa verdiğimizi sembolize eder. Alınan ve verilen arasında sabit bir dönüşümün varlığı ve sağlığın temeli olduğu görülür ki aldığımızı vermediğimiz takdirde bir engel oluşur. Dönmenin diğer sembollerinden birisi de nereye bakarsak bakalım sadece Allah’ın yüzünü ve izini görürüz ki bu kalbimize yani iç dünyamıza doğru yönelmiş bir bakışla mümkündür. İbn-i Arabi’nin söylediği gibi sen ve O iki ayrı şeysiniz inancı yanlıştır: sadece Allah vardır.

Terapötik boyutu: Biz Sema’yı bir manevi gelişim yolu olarak kullanıyoruz, fakat aynı zamanda bir terapi olarak da; gerçek anlamda ikisi de birbirleriyle sıkı bir ilişkiye sahiptir. Sema kendini tanımayı, farketmeyi sağlar. Zaten müzik ve dans iç işitmeyi uyarır (‘samâ’ sözlük anlamı olarak ‘işitme’ demektir.) Böylece, Sema bir yönden, meditatif yolla kişinin kendisini gördüğü bir ayna yani kendi zor yönlerimizin entegrasyonu ve dönüşümüne izin veren birşey olurken öte yandan da sürekli pratikle derin bir transformasyon sağlayan kendinden geçmiş durumları yansıtır. Müzik ve dans, aşk yada merhamet gibi kalpte gizli kalmış pozitif duyguların gösterilmesini ve bununla da temel ve üstün bilgiye ulaşma yolunu sağlar. Sufiler, Sevgili ile birlik ve birleşme üzerine konuşurlar ve onun bütün pratiği bu amaca odaklanır. Bu yüzden, mistik aşk şiirleri ve müziğinden yardım alırlar.