ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

L'AUDICIÓ MÍSTICA (SAMÂ) EN IBN ARABI I RUMI, publicat a la pàgina oficial de la Ibn Arabi Society i a la revista "El Azufre Rojo (Revista de Estudios sobre Ibn Arabi), nº1, marzo 2014"

Article publicat a la pàgina oficial de la Ibn Arabi Society (Espanya) i a la revista "El Azufre Rojo (Revista de Estudios sobre Ibn Arabi),nº1, 2014" amb el títol "La audición mística o samā en Ibn Arabī y otros autores sufíes". En el document adjunt es mostra l'article complet.