ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

MÀSTER EN MUSICOTERÀPIA TRANSCULTURAL (Curs 2019-20) a la UdG (Universitat de Girona)

Musicoteràpia Turco-Sufí: Mètode Oruç Güvenç

Per fi el model turc de musicoteràpia "Mètode Dr. Oruç Güvenç" ja és junt amb d'altres models màster oficial per la Universitat de Girona (UdG), sota la denominació "Màster en musicoteràpia transcultural".

 

El conjunt del Màster en Musicoteràpia Transcultural consta de 60 ECTS.

 

Aquest Màster inclou  3 Cursos de Postgrau de 15 ECTS (MT (I) + MT (II) + Intercultural) i 15 ECTS de les Pràctiques, Supervisions, Tutories, Teràpies formatives, Pràcticum, i Treball Fi de Màster. Els cursos de postgrau es poden poden fer de manera independent, no cal fer tot el màster.

 

Les matèries que impartirà el Dr. Jordi Delclòs del Curs de Postgrau de Musicoteràpia Intercultural són:

 

 

Assignatura assignada

Dia impartició

Hora

                       MUSICOTERÀPIA TURCA I SUFÍ               16/11/2019

10:00 a 14:00h.

15:00 a 20:00h. 

 

Assignatura assignada

Dia impartició

Hora

            MUSICOTERÀPIA SUFÍ EN L'ÀMBIT EDUCATIU                15/02/2020

10:00 a 14:00h.

 

 

Més informació al pdf adjunt i als enllaços següents:

Informació genaral Màster en Musicoteràpia Transcultural de l'UdG:

www.mastermusicoterapiaudg.com

 

Informació específica del Curs de postgrau de Musicoteràpia Intercultural, que és un dels mòduls del màster:

https://www.fundacioudg.org/ca/curs-postgrau-musicoterapia-intercultural.html 

 

 

 

Diploma de Postgrau de Musicoteràpia Transcultural constitutiu del Màster: 

 

www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-musicoterapia-transcultural.html

 

 

Objectius: El curs vol oferir una aproximació a la musicoteràpia d'arrel turca (Mètode Dr. Oruç Güvenç) contribuint així a ampliar el ventall de possibilitats alhora d'utilitzar la música amb fins terapèutics. L'aproximació a aquest sistema milenari es farà tant desde la part teòrica (història, filosofia, principis terapèutics, etc.) com desde la part pràctica (audició i potser pràctica amb els instruments tradicionals utilitzats, dansa, etc). L'objectiu és que el curs sigui sobretot una porta per a aquells que es vulguin endinsar en aquest terapèutic/espiritual a través de la música. Es donaran també algunes nocions per a que després d'aquest curs introductori es pugui aplicar ja alguna de les diferents tècniques. 

 

Continguts: 

1.1 Història de la musicoteràpia d’arrel turca

1.2 La música modal o de makam

1.3 El caràcter ètic de la música i la qualitat personal de l’intèrpret

1.4 La dimensió terapèutica de la filosofia i el mètode del sufisme

1.5 Aplicacions pràctiques:

a. Musicoteràpia activa: els moviments arquetípics

b. Musicoteràpia receptiva: la improvisació amb els makams

c. Dansa baksi: l’exemple més antic de dansa curativa

d. Meditació sufí: el Dhikr (mantres sufís) i la seva dimensió terapèutica

e. La dansa sagrada del Sema (gir meditatiu) i la seva dimensió terapèutica

 

Metodologia: S'utilitzaran mitjans audiovisuals d'una banda (ppt., etc.), apunts que es donaran en mà a l'alumnat, pràctiques d'audició musical, moviments corporals i danses tradicionals, pràctiques meditatives, i pràctica instrumental si es disposa d'instruments suficients.

 

 

Dates: 
dissabte, 15 febrer, 2020 - 10:00 a 14:00