ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

Cercle de lectura IBN ARABI a Barcelona

     

     

Mias-Latina (Muhyiddin Ibn Arabi Society) Barcelona  no té altra finalitat que la de profunditzar en i contribuir a difondre el pensament del místic, poeta i filòsof andalusí Ibn Arabi, seguint la línea inagurada per aquesta mateixa associació a Oxford i a Califòrnia, i que ha seguit el seu curs a Múrcia (http://www.ibnarabisociety.es/), gràcies a Pablo Beneito, així com, més recentment, a Mèxic.        

Per començar hem creat un grup de lectura obert a tota persona interessada en apropar-se al pensament d'aquest místic sufí de la mà d’especialistes, però sense una finalitat estrictament acadèmica.  

En les trobades treballem una obra fonamental per endinsar-nos en el pensament de Ibn Arabi: el Fusus Al-Híkam, traduit al castellà per Andrés Guijarro (Los engarces de la Sabiduría, EDAF, 2009). En cada sessió fem la lectura progressiva d'un dels capítols o d'una part. Comptem amb la presència dels especialistes Jaume Flaquer i Jordi Delclòs, qui ens ajuden a aclarir els diferents conceptes filosòfics de l'obra. Tots els participants poden intervenir en qualsevol moment, amb un comentari, reflexió, etc... Les sessions s'obren i es tanquen amb una petita intervenció musical (de música sufí en directe) a càrrec de J. Delclòs.

 

Les reunions tenen una periodicitat aproximada d'una trobada cada mes i mig, i es fan a la seu de Cristianisme i Justícia (c/ Roger de Llúria, 13).

 

AGENDA:

 

2015

1ª Sessió: dimecres 18 de març de 2015 a les 20h (lectura de la introducció feta pel mateix Ibn Arabi, pàgs.17-19).

 

2ª Sessió: dimecres 29 d'abril de 2015 a les 20h (lectura del primer capítol dedicat al profeta Adam). 

 

3ª Sessió: dimecres 10 de maig de 2015 a les 20h (lectura del primer capítol dedicat al profeta Adam).

 

4ª Sessió: dijous 1 de octubre de 2015 a les 20h (Continuarem la lectura en grup de l'obra Los Engarces de las sabidurías (Fusûs al-hikam), obra cabdal del pensament akbarí en la qual el Shayj al-Akbar (un dels sobrenoms d'Ibn Arabi i que significa 'el mestre més gran'), exposa el significat esotèric de 27 profetes, que més enllà de la seva significació històrica representen aspectes de la saviesa divina.)

 

5ª Sessió: dimecres 18 de novembre de 2015 a les 20h

 

2016

6ª Sessió: dimecres 20 de gener de 2016 a les 20h: començarem el tercer capítol de Los Engarces de las sabidurías (Fusûs al-hikam), dedicat al profeta Noè ("El engarce de una sabiduría trascendente en un verbo de Noé").

 

7ª Sessió: dimecres 9 de març de 2016 a les 20h: Continuarem la lectura en grup de l'obra Los Engarces de las sabidurías (Fusûs al-hikam), obra cabdal del pensament akbarí en la qual el Shayj al-Akbar (un dels sobrenoms d'Ibn Arabi i que significa 'el mestre més gran'), exposa el significat esotèric de 27 profetes, que més enllà de la seva significació històrica representen aspectes de la saviesa divina que es poden anar interioritzant en el recorregut espiritual propi de cadascú.

 

8ª Sessió: dimecres 27 d'abril de 2016 a les 20h: En aquesta sessió encetarem el capitol quart de l'obra Los Engarces de las sabidurías (Fusûs al-hikam), dedicat al profeta Idrîs (Enoc), i titulat: El engarce de una sabiduría santísima en un verbo de Idrîs (Enoc).

 

9ª Sessió: dimecres 1 de juny de 2016 a les 20h: En aquesta sessió acabarem el capitol quart de l'obra Los Engarces de las sabidurías (Fusûs al-hikam), dedicat al profeta Idrîs (Enoc), i començarem al capitol 5è dedicat al profeta Abraham (Ibrahim), i titulat: El engarce de una sabiduría loca de amor en un verbo de Abraham.

10ª Sessió: dimecres 22 de juny de 2016 a les 20h

11ª Sessió: dimecres 5 d'octubre de 2016 a les 20h: Continuarem la lectura en grup de l'obra Los Engarces de las sabidurías (Fusûs al-hikam), obra cabdal del pensament akbarí en la qual el Shayj al-Akbar (un dels sobrenoms d'Ibn Arabi i que significa 'el mestre més gran'), exposa el significat esotèric de 27 profetes, que més enllà de la seva significació històrica representen aspectes de la saviesa divina que es poden anar interioritzant en el recorregut espiritual propi.

12ª Sessió: dimecres 30 de novembre de 2016 a les 20h

 

2017

13ª Sessió: dimecres 18 de gener de 2016 a les 20h : Continuarem la lectura en grup de l'obra Los Engarces de las sabidurías (Fusûs al-hikam), obra cabdal del pensament akbarí en la qual el Shayj al-Akbar (un dels sobrenoms d'Ibn Arabi i que significa 'el mestre més gran'), exposa el significat esotèric de 27 profetes, que més enllà de la seva significació històrica representen aspectes de la saviesa que es poden anar interioritzant en el recorregut espiritual propi.

 

14ª Sessió: dimecres 1 de març de 2017 a les 20h 

 

15ª Sessió: dimecres 19 d'abril de 2017 a les 20h 

 

16ª Sessió: dimecres 7 de juny de 2017 a les 20h 

 

17ª Sessió:  dimecres 27 de setembre de 2017 a les 20h

 

18ª Sessió:  dimecres 15 de novembre de 2017 a les 20h

 

2018

19ª Sessió:  dimecres 10 de gener de 2018 a les 20h: Continuarem la lectura en grup de l'obra Los Engarces de las sabidurías (Fusûs al-hikam), obra cabdal d'Ibn Arabi, mestre sufí de Murcia (segle XII-XIII), en la qual exposa el significat esotèric de 27 profetes, que més enllà de la seva significació històrica representen aspectes de la saviesa que es poden anar interioritzant en el recorregut espiritual propi.

 

20ª Sessió:  dimecres 28 de febrer de 2018 a les 20h

 

21ª Sessió:  dimecres 11 d'abril de 2018 a les 20h

 

22ª Sessió:  dimecres 9 de maig de 2018 a les 20h

 

23ª Sessió:  dimecres 26 de setembre de 2018 a les 20h

 

24ª Sessió:  dimecres 28 de novembre de 2018 a les 20h

 

2019

25ª Sessió:  dimecres 27 de febrer de 2019 a les 20h

 

Us convidem a difondre la notícia entre tots aquells que creieu poden estar interessats. ¡Ens alegrem molt de la vostra participació!

 

Dates: 
dimecres, 27 febrer, 2019 - 20:00