ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

Efectes terapèutics dels makams

A continuació s’exposen algunes de les tonalitats o Makams (dels prop de 400 que hi ha)  amb els seus efectes i característiques:

MAKAM BÛSELIK / NIHAVEND: Signe Capricorni (Signe Sagitari). Saturn i Júpiter. Element terra-foc. Naturalesa càlida i seca. Després del migdia s’incrementa el seu efecte. Té connexió amb la bilis groga, el dia i és de caràcter masculí. Té efectes en la circulació de la sang, sobre l’àrea de l’abdomen, caderes, cuixes i cames. Així, és beneficiós contra el dolor agut produït per còlics, el dolor de cintura (lumbago…) i trastorns relacionats amb la tensió (pressió sanguínia). Proporciona sentiments de força i de pau. Hi ha importants evidències que té també una influència positiva en les persones amb malalties mentals. És una de les tonalitats més antigues. El seu nom es diu que ve de la paraula “Ebu-selik”, que vol dir la habilitat de parlar i escriure de forma bella. Suuri Hasan Efendi, destacat poeta i metge del període otomà, situa l’hora adecuada pel Nihavend al migdia, i pel Buselik després del migdia. Al-Farabi, destacat sufí, músic i metge, atribueix al makam Bûselik la capacitat de proporcionar sentiments de força.  El Dr. R. Oruç Güvenç resumeix els efectes del makam Bûselik així: Articulacions, pit, ventre, circulació de la sang, pressió sanguínia. Contra el dolor de la pelvis (en alguna ocasió el Dr. O.G. havia comentat que tenia efecte també sobre els músculs). Emoció: Proporciona força interior. Hora del dia: Després del migdia, també nit. Signe astrològic: Capricorni. Element: Terra.

MAKAM RAST: Signe Aries, element Foc. És una tonalitat càlida-seca. És més efectiva a mitja nit i abans de l’alba. Afecta els òrgans freds del cos, com el cervell, els ossos, i les grasses. Prevé l’excés de son. Té una important influència sobre la zona del cap, la vista i els ulls. És indicada pel mal de cap, i és bona per a les malalties mentals. Incrementa el pols baix. Afecta els músculs i cura la paràlisis. Alleuja els espasmes i es beneficiosa en la cura de pacients espàstics i autistes. També és útil en el cas de paràlisis degudes a accidents vascular-cerebrals (trombosis, embòlies, etc.). Té relació amb la bilis groga i mostra un caràcter masculí. Estimula la movilitat i la dansa; també el pensament científic. Proporciona sentiments d’alegria, d’equilibri interior i de relaxació. És una de les tonalitats més antigues i una de les quatre amb major valor curatiu. En Persa té significats com honradesa” i “correcte”. És força efectiva els dimarts durant el dia. S’associa amb el planeta Mart. S’associa també amb el signe Capricorni i l’aigua.

 

MAKAM REHAVISigne Libra, grup Vent (aire). Càlid i sec. És més efectiva una mica abans de l’alba (seher / sahur), a l’alba, i també entre mitja tarda (ikindi /asr) i la nit (yatsı / ‘isha). Té relació amb el signe Leo, el Sol i el dia diumenge. Humitat i sequedat, bilis groga, masculí, espatlla dreta, dolors de cap, sagnadura de nas, paràlisis de boca, malalties relacionades amb les flemes i desordres mentals. Ajuda en el part. Beneficiós pel pit, l’estómac i els costats. Indueix sentiments de infinitud (eternitat) i de ingravidesa. El seu significat té relació amb Urfa “Pertenenyent a Urfa”. Data del segle X. És mencionada com a aportació en els treballs d’Avicena (Ibn-i Sina) y Evliya Celebi. En els segles recents la tonalitat Rast ha pres el seu lloc, “Ruhavi” és un altre nom per a aquesta tonalitat.

 

MAKAM HÜSEYNI: Signe Escorpí (Signe Acuari). Element: aigua. Relació amb Saturn. Naturalesa humida i calenta. És més efectiu després de l’ocàs (crepuscle) i durant el matí. El seu efecte s’incrementa a la sortida del sol i durant el matí fins al migdia o aviat a la tarda El dissabte és el seu dia especial. Ofereix bellesa, bondat, silenci, pau i relaxació. Al oferir pau pot reduir l’agressivitat. Afecta el fetge, el cor i l’estómac, treu la cremor d’estómac; en general és beneficiós per òrgans interns i el seu equilibri. Afecta el sistema hormonal i immunitari. És una tonalitat beneficiosa contra els accessos de febre. Així mateix actua contra la malària. Afecta també la zona de l’espatlla esquerra. Ofereix una emoció de pau. Uneix a les persones amb la naturalesa. La seva estructura interna pentatònica estimula emocions d’auto-confiança i decisió, seguretat en un mateix. Per això és indicada també per a pacients espàstics i autistes. És un dels makams més antics, com a mínim sis segles. Té una expressió de valentia. Vol dir “petit amor” i té relació amb “Hüseyn”.

MAKAM HIJAZ: Signe Sagitari. Naturalesa: foc. Tonalitat càlida. Relació amb el planeta Júpiter. Té més efecte durant la nit fins al matí. Adecuada per a malalties causades per sequedat i fredor. Té un efecte terapèutic sobre els ossos, el cervell i malalties de nens. Té un efecte fort sobre el sistema Uro-genital i els ronyons. Un altre dels altres efectes importants és a la zona del pit. Incrementa el pols baix (causa disminució de les pulsacions del cor). Ofereix l’emoció de la humilitat, adecuat contra l'egoisme; és la tonalitat del dervix. És per tant un dels makams adecuats per tractar les emocions de l'enfado i la queixa que s'associen amb trastorns del fetge segons les medicines tradicionals. És un dels makams més antics. Mostra proximitat amb els makams Zengüle i Zirgüle. Pren el seu nom de la zona d’Aràbia anomenada Hicaz.

 

MAKAM AJEMAŞIRAN: Grup foc. És una tonalitat càlida-seca. El seu efecte s’incrementa des d’abans de la sortida del sol fins al migdia. Afecta els ossos i el cervell. Ajuda en l’equilibri de les grasses del cos. Dona cabuda a la creativitat i a la intuïció. Activa sentiments i pensaments estancats. Ajuda en el part. Ajuda a corregir la posició del nen en el ventre de la mare. Té un efecte anestèsic al dolor, recomenat especialment en casos de dolor en pacients amb càncer. Actua contra els espasmes. Incrementa la gana i ajuda a la relaxació. Proporciona harmonia. Refà l’equilibri perdut a causa de la preocupació, l’estress o el dubte. Renova les emocions i en proporciona de noves, ajuda a fer noves connexions. Prepara per fer allò requerit. Dona motivació. Ajuda a produir projectes. Sentiment d’activitat. Ajuda a trobar la solució a problemes. És beneficiosa contra la por. Proporciona un sentiment de compleció d’allò que falta. Es una de les antigues tonalitats transportades. El makam Acemaşiran era dels que més recomanava el Dr. Oruç Güvenç per al tractament amb música.

 

MAKAM UŞŞAKSigne Piscis. Element: aigua. Naturalesa freda i humida. Relació amb el planeta Júpiter. La franja horària que té més efecte és des de l’alba fins abans del migdia i a la posta del sol. En alguna altra font s’esmenta el període que va des de la tarda avançada (ʿasr) fins després de l’ocàs com a horari relacionat amb Uşşak. També es troben referències de que és efectiu a la nit. Altres fonts situen l'hora de més efectivitat del makam Uşşak a l'alba. El dia de la setmana relacionat és el dijous. Relacionat amb la flema blanca, la nit i té un caràcter femení. És una tonalitat recomanada per als desordres del cor, pels dolors de peus i per a la malaltia de la gota. Al-Farabi, destacat sufí, músic i metge, atribueix al Makam Uşşak la capacitat de proporcionar sentiments d’alegria i riure. Aporta també felicitat, força i sentiments de valor. Afecta tots els òrgans dels nens afectats per trastorns secs i calents. El seu significat en persa vol dir “amants”, i és una tonalitat que crea un mitjà per expressar amor profund i sentiments místics. És positiva també per a dormir i descansar, i proporciona relaxació. El Dr. Oruç Güvenç resumeix els efectes del Makam Uşşak així: En el cor; contra els dolors musculars; calma els espasmes; proporciona goig i relaxació.

 

MAKAM SEGAH: Grup aigua-terra. Naturalesa freda. Efectiva durant l’interval entre mig matí i la tarda. Es beneficiosa per a la obesitat, l’insomni, la pressió alta, el cor, fetge i problemes musculars, afecta les neurones del cervell. Inspira sentiments místics i és una de les més antigues tonalitats. Data del segle XIV.

 

Makam Saba: Dóna coratge i relaxació. A l’alba s’incrementen els seus efectes.

Makam Buselik: com Nihavend.

 

MAKAM ISFAHAN: Signe Geminis (Càncer); Naturalesa: Aire. És més efectiu entre mitja tarda (ikindi/asr) i la nit (yatsı/‘ischa). Té relació amb l’aigua. És fred i humit. Té relació amb la flema blanca. És femení i de caràcter nocturn. Té relació amb el dilluns. Per ser de naturalesa freda protegeix el cos de malalties que causen febre alta. Afecta la nuca, el coll, els hombros i el colze esquerra. Aporta sentiments de confiança o seguretat, adaptació i capacitat de moviment. Obre la ment, renova el cor, refresca la memòria, la inteligència i la claretat mental. Data com a mínim de set segles d’antigüitat.

 

MAKAM NEVA: Signe Acuari (Capricorni), planeta Saturn, grup Aire, naturalesa seca freda. Té conexió amb la bilis negra, femenina, té millors efectes per la nit i en intervals entre mig matí i mitja tarda. Afecta el costat dret del pit, els ronyons, l’espina, el fetge i el musle. Treu la tristesa, alivia el dolor i incrementa el gust, i és coneguda com una tonalitat que cuida el cor. Enalteix sentiments de puresa i heroisme, i és benèfica contra  els desordres mentals. És una de les tonalitats més antigues. Té efectes curatius contra malalties dels nens relacionades amb l’adolescència i també desordres ginecològics. El seu significat és com “so, volum, tonalitat i harmonia” .

 

MAKAM IRAK: Signe Taure, grup Terra, associat al planeta Venus. Efectiva abans de l’ocàs i a mitja tarda, té una naturalesa seca-freda. Té una relació amb la bilis negra, el seu caràcter és femení i és més efectiva per la nit i els divendres. És beneficiosa en malalties com la meningitis i desordres mentals. Afecta els hombros, els braços (braç esquerra) i les mans. És també conegut el seu efecte en la part superior del cap. Té impacte en el gust i incrementa el pensament. Alivia els sentiments de temor. Prevé les agressions i alivia els pacients neuròtics. Data de set  segles com a mínim. Un valor espiritual ha sigut observat. Vé de la zona de mitjà orient corresponent a Irak.

 

MAKAM BÜZÜRK: Signe zodiacal Leo, Sol, naturalesa freda i calenta-seca. És més efectiu desde l'alba fins una mica abans del migdia. Té connexió amb la flema negra. Relació amb femení i nit. Té relació amb el planeta mercuri i el dia dimecres. Neteja la ment, treu l’atabalament i les pors. És adecuat per tant contra l’ansietat. Dona direcció al pensament. És beneficiosa contra les malalties intenses que causen dolors per tensió muscular (coll, espatlles…) o dany cerebral. Fa guanyar força. Afecta al coll, gola, pit, fetge, cor i els costats (cul, caderes…). El seu significat en persa es “gran”; data dels segles VII i VIII.

 

MAKAM ZIREFKEND: Signe Càncer, planeta Mercuri, grup Aigua. Efectiva al voltant de l’hora de dormir, naturalesa càlida-húmida. Té conexió amb la sang, caràcter masculí i relació amb el dia, el seu dia és el dimecres. És beneficiosa per a les vèrtebres i dolors aguts abdominals. Té un efecte en les torçades de mandíbula degut a desordres cerebrals, cor, pulmons, fetge, cadera i l’hombro dret. Incrementa el plaer de l’amistat unint i donant elevació als sentiments interns. El seu significat en Persa es “Llit”, “lloc de repòs” i data del segle XIII o abans.

 

MAKAM ZENGÜLE: Signe Virgo (Libra), planeta Venus, grup Terra, naturalesa càlida- humida. Efectiva després de la posta de sol. Té conexió amb l’aire. Té relació amb la sang, masculí, durant el dia divendres. Afecta las unions de la cadera i la part interna de les cames. És beneficiosa contra las malalties cardíaques, meningitis, malalties causadas per desordres i alteracions del cervell i malalties mentales. Atura les febres del fetge i estómac, inculca secrets i inspira la imaginació, ajuda a dormir. Segle XIII. En Persa el seu significat és “Matraca”, “campana”, “timbre”. És també el nom d’un  heroi turc en la mitologia Persa.