ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

REPERTORI 9

Audio: 

(Tots les gravacions han estat fetes pel professor Jordi Delclòs interpretant-les amb els instruments que s'estudien a l'Escola. El tema Gülçemen fou  gravada en concert amb alumnes de l'Escola).

TEMES MUSICALS:

  1. ALA YAZIM (Centre Àsia - Turkmenistan).
  1. HICAZ PESREVI (Clàssica - Neyzen Sâlim Bey)
  1. HİCAZ SAZ SEMAİSİ (Clàssica Refik Talat Bey)
  1. GÜLÇEMEN (Centre Àsia - Uygur)
  1. NİHAVEND PEŞREVİ (Clàssica – Osman Bey)
  1. HAK ŞERLERİ HAYREYLER (Sufí – Hakki Erzumlu / Nadir Sen)
  1. HİCAZKÂR SAZ SEMAİSİ (Clàssica - Kemal Niyazi Seyhun)
  1. YUKSEK MİNARE (Clàssica)
  1. PİR DİVANI (Sufí Seyyid Nesîmî / Ahmet hatiboglu).
  1. GÜL YÜZLÜLERIN ŞEVKİNE GEL (Clàssica - Tab’i Mustafa)

 

TEORIA DE LA MÚSICA:

-Teoria d’enllaços entre makams de diferents families.

-Profundització en la comprensió del ritme (9/8) a través del tema Pir Divane.

 

PRÀCTICA DE LA MÚSICA:

-Aprenentatge i interpretació dels temes del 9è repertori.

-Aprofundiment en la tècnica d’improvització amb el makam Hicaz.

-Aprofundiment en la tècnica d’improvització amb el makam Nihavend.

-Aprofundiment en la tècnica d’ improvització amb el makam Ussak-Beyati.

-Pràctica del ritme Aksak (9/8) amb el tema ‘Pir Divane’ i els instruments rítmics Kudum i Masar.

 

DIMENSIÓ TERAPÈUTICA:

-La tria de makams durant les sessions.

 

FILOSOFIA SUFI I SIMBOLOGIA DELS ILAHIS:

-El tema del ‘zann’ (opinió) a través de l’anàlisi del ilahi ‘Hakk serleri hayreyler’.

 

MEDITACIÓ, MOVIMENT I DANSA:

-Introducció al dhikr Bektashi.

-Introducció a les danses Bektaşi.