ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

REPERTORI 4

Audio: 

(Totes les grabacions d'audio han estat fetes pel professor Jordi Delclòs interpretant els temes amb els instruments que s'estudien a l'escola)

 

TEMES MUSICALS:

  1. ACEMAŞİRAN PEŞREVİ (Neyzen Salih Dede)
  2. ACEMKÜRDİ PESREVİ (İsmail Hakki Bey)
  1. AGIYDIL BUYLARI (Centre Àsia)
  1. EY ŞUL ŞULAY ŞUL (Centre Àsia / turcs de l’Idil-Ural)
  2. KUBELEGIM (Centre Àsia)
  3. HÜSEYNI PERŞREV (Clàssica - Lavatci Andon)
  4. SENI BEN SEVERIM (Sufí - Yunus Emre) + BU AKLÜ FIKRILE (Sufí - Yunus Emre)
  1. DEGIRSEN YANINDA (Centre Àsia)
  1. NİHAVEND SAZ SEMAİSİ (Clàssica - Hasip Dede)
  2. ŞEYHİMİN İLLERİ (Sufí - Yunus Emre)

 

TEORIA DE LA MÚSICA:

-Diferència entre makams bàsics, transportats i compostos.

-El makam Acemaşiran: estructura i paràmetres.

-El makam Acemkürdi: estructura i paràmetres.

-El makam Hüseyni: estructura i paràmetres.

-El makam Nihavend: estructura i paràmetres.

 

PRÀCTICA DE LA MÚSICA:

-Aprenentatge i interpretació dels temes del 4art repertori.

-Improvització amb l’escala pentatònica de La menor (estructura simple de l’escala del makam Hüseyni).

-Introducció a la improvització amb el makam Hüseyni.

-Introducció a la improvització amb el makam Acemasiran.

-Introducció a la improvització amb el makam Nihavend.

 

DIMENSIÓ TERAPÈUTICA:

-El materialisme mèdic.

-Els tres plans de la persona i la medicina holística.

-La funció mediadora de la música.

-La qualitat personal de l'intèrpret o compositor.

 

FILOSOFIA SUFI I SIMBOLOGIA DELS ILAHIS:

-Anàlisi del ilahi o composició sufí Seni ben severim:

-L’Amor com a medicina i la Bellesa com a camí.

-Els Bells noms divins en el sufisme.

-Paral·lelisme en la tradició occidental: les Formes o Models de Plató.

-La Compassió: els Bells Noms al-Rahman i al-Rahim.

- Els graus de la gnosis: relació entre coneixement (Llei), pràctica (Sender) i coneixement experìencial (Veritat).

 -Anàlisi del ilahi o composició sufí Bu aklu fikrile:

-Els dos tipus d’intel·ligència segons Jalaluddin Rumi.

-La funció de la Raó en el Sufisme (I): El racionalisme materialista com a us reductiu de la raó.

-La dimensió humana de la creença.

-Símbols presents en la història del profeta Yusuf.

-El profeta Jacob segons Ibn Arabi: distinció entre ‘Voluntat divina’ i ‘Manament diví’.

 

 

MEDITATACIÓ, MOVIMENT I DANSA:

-Aprofundiment en la dansa Baksi.

-Aprofundiment en el dhikr sufí.