ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

REPERTORI 2

Audio: 

 

TEMES MUSICALS:

 

  1. AKBULAK (Centre Àsia / Altay)
  1. ALIP KIL MINA YAZNI (Centre Àsia)
  2. CENEŞE (Centre Àsia / Kazak) + SENI KALAY UMUTAYIM (Centre Àsia)
  3. GÖNÜL HAYRAN (Sufi - Turquia)
  4. JILDIZIM (Centre Àsia)
  1. KAMACAY (Centre Àsia)
  2. MANAS DESTANI (Centre Àsia)
  1. TİREK BOSTAN (Centre Àsia)
  2. SULUV KIZ (Centre Àsia) + BOZTORGAY (Centre Àsia)
  1. REHAVİ SAZ SEMAİSİ (Clàssica - Farabi)

 

 

TEORIA DE LA MÚSICA:

Teoria musical bàsica:

-Escales majors i menors: comprensió a través dels temes Suluv kiz i     Boztorgay.

 

Teoria de la música turca:   

-Introducció al sistema de microtons (koma) de la música turca.

-La nota Si 1 koma bemol amb el tema Rehavi Saz Semaizi.

-Introducció als ritmes de la música turca Nim Sofyan (2/4) i Sofyan (4/8).

 

PRÀCTICA DE LA MÚSICA: 

-Aprenentatge i interpretació dels temes del 2on repertori.

-Introducció a la improvització amb escales pentatòniques de Sol major i Sol menor.

-Pràctica dels ritmes Nim Sofyan (2/4) i Sofyan (4/8) amb els instruments rítmics Kudum i Masar.

 

DIMENSIÓ TERAPÈUTICA:

-Dimensió terapèutica de la música pentatònica.

-La música com a vehicle d’expressió.

 

FILOSOFIA SUFI I SIMBOLOGIA DELS ILAHIS:

-Anàlisi del ilahi o composició sufí ‘Gönül Hayran’:

-El concepte de “cor” com a centre del coneixement essencial.

-El procés de puliment del “mirall” del cor.

-La importància de la disciplina.

-El concepte de dhikr (mantra sufí) com a tècnica fonamental del mètode sufí.

 

MEDITATACIÓ, MOVIMENT I DANSA:

-Meditació amb música de makams (musicoteràpia receptiva).

-Aprofundiment en els moviments arquetípics.

-Els primers dhikrs o mantres sufís.