ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

Serveis de traducció

Els nostres serveis de traducció es realitzen del turc al castellà o cátala i viceversa. Comprenen la traducció simultània o escrita en fires internacionals, empreses, jutjats, comissaries, congressos, activitats de turisme, activitats de cap de setmana, etc. 

 
Tarifes
 
Traduccions orals: 
 
1h x 50€/h = 50€
2h x 40€/h = 80€
3h x 30€/h = 90€
4h x 25€/h = 100€
5h x 25€/h = 125€
de 6h a 8h = 150€
 
Traduccions escrites: Varia segons la quantitat de paraules o pàgines.