ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Seminerler

  • Müzik, Felsefe ve Meditasyon

    Bu seminer, müzik, dans, hareket, meditasyon ve refleksiyon aracılığıyla kişisel gelişim çalışması yapmak isteyen kişilere yöneliktir. Düşünce ve duygu arasında, kalple yakınlaşma ve felsefi kavramlar arasında derin ve kalıcı bir denge imkanı vererek bir buluşma alanı sunuyor.

  • Sufizm ve Sema

    Kökeni: Sema (samâ)’nın ruhun gıdası ve tedavisi olduğu söyleniyor. Bin yıl önce şamanlar zaten tedavi rituallerinde kendi etraflarında dönüyorlardı ve hala da yapıyorlar.