ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Müzik, Felsefe ve Meditasyon

Bu seminer, müzik, dans, hareket, meditasyon ve refleksiyon aracılığıyla kişisel gelişim çalışması yapmak isteyen kişilere yöneliktir. Düşünce ve duygu arasında, kalple yakınlaşma ve felsefi kavramlar arasında derin ve kalıcı bir denge imkanı vererek bir buluşma alanı sunuyor.

MÜZİK: Eski antik bilimin özel tekniklerinden ve kişisel gelişim alanında kullanılmış olan müzikterapiyi kullanıyoruz. Katılımcılar rahatça uzanmış bir şekilde emprovizasyonları dinleyebiliyorlar yada isterlerse pentatonik melodileri söyleyebilirler. Ayrıca, isteyen kişilere geleneksel enstrümanlarla müzikal yoruma özellikle de türk müziğine (geleneksel, klasik ve tasavvuf) başlama imkanı verilecektir.

FELSEFE/ŞİİR: Hz.Mevlana gibi sufizm temsilcilerinin şiir ve makaleleri kullanılarak Sufizm dünya görüşü ve felsefesinin temel ilkelerine sufi hikayeleri ve anekdotları anlatılarak teori seviyesinde giriş yapılır. Ayrıca felsefi yelpaze, diğer evrensel felsefi ve tasavvuf yazarlarıyla genişletilir, örneğin klasik Eflatun (Platon) felsefi yada diğerleri.

Her ne kadar fotokopiler verilecek olsa da not almak için gerekli materyallerin getirilmesi tavsiye edilir.

MEDİTASYON: Sufizmde zikr gibi en önemli meditasyon tekniklerine giriş yapılır. Ayrıca, vücut farkındalığı, solunum ve şimdi’ye dayalı diğer meditasyon teknikleri de uygulanır.

HAREKET: Tedavi değerinde olan Orta Asya’dan bazı geleneksel hareketler ve danslar uygulanır. Ayrıca, kişisel gelişime yönelik meditatif dans Sema da yapılır. Öte yandan, duygu ve yaratıcılık yönetimi ve ilimi amaç edinen farklı tiyatro okullarından oyunlar ve alıştırmalar yapılır. Zikirler, danslar ve müzikterapi teknikleri, geleneksel enstrümanlarla canlı müzik eşliğinde yapılır.

Seminer, Jordi Delclos tarafından verilmektedir; Barselona Üniv. Felsefe Bölümü mezunudur ve Sevilla Üniv.’den doktorasını en iyi dereceyle tamamlamıştır. İspanya ve Türkiye’de müzik ve sufizm alanında, Barselona ve Mataro’da farklı tiyatro okullarında  dramatik sanat alanında formasyon almıştır. Kendisi müzisyen, müzikterapist, profesor, doçent, ilgili temalarla makale ve kitap yazarıdır (Sufizm'de Müziğin Tedavi Edici Boyutu (Mandala Yayınları, Alquitara koleksiyonu) ve konuşmacıdır. Seminer verme alanında 10 yıllık deneyime sahiptir.