ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

REPERTUVAR 6

Ses dosyası: 

(Tıkla ve reseptif müzikterapiden bir örnek dinle: Rast ve Hüseyni makamlarıyla 6/8 'lik improvizasyon ve direkt konser kaydından olan "Yüzündür cihani münevver eden" şarkısı.

 

ŞARKILAR

 

 1. ÇIKAYIM GİDEYİM (Klasik)
 2. BULMA BALAM (Orta Asya, İdil Ural türkleri)
 3. TUGAN AVIL (Orta Asya, İdil Ural türkleri)
 1. ALTIN TATAYMU (Orta Asya, Türkistan)
 1. RAST SAZ SEMAİSİ (Klasik, Benli Hasan Ağa)
 2. YİNE BİR GÜLNİHAL (Klasik, Hamamazade İsmail Dede)
 3. YÜZÜNDÜR CİHÂNI MÜNEVVER EDEN (Dede Efendi)
 4. RAKKASE (Klasik: İsmail Baha Sürelsan)
 5. BÜLBÜLLER (Orta Asya)
 1. EL CANT DELS OCELLS (Klasik, Pau Casals)

 

TEORİ


 • Makamların diğer parametreleri

 • Yine Bir Gülnihal şarkısıyla Semai ritmini anlama.

 • Rakkase parçasıyla Aksak Semai (9/8) ritmini anlama.

 

UYGULAMA


 • 6.ci repertuvarın konularını öğrenme ve yorumlama.

 • Rast makamında Semai (3/4) ve Yürük Semai (6/8)  ritimleriyle improvizasyon tekniğini pekiştirme.

 

TEDAVİ EDİCİ BOYUTU


 • Rast makamının tedavi edici boyutu.
 • Semai ve Yürük Semai (6/8) ritimlerinin tedavi edici boyutu.

 

SUFİ FELSEFESİ VE İLAHİLERİN SEMBOLÜ


 • Peygamberler zincirinin kapanması kavramı.

 • Tefekkür üzerine meditasyon.

 

MEDİTASYON, HAREKET VE DANS


 • Aktif ve pasif müzikterapi tekniklerinin pekiştirilmesi.
 • Sufi zikrini pekiştirme.