ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

REPERTUVAR 4

Ses dosyası: 

ŞARKILAR:

 

  1. ACEMAŞİRAN PEŞREVİ (Neyzen Salih Dede)
  1. ACEMKÜRDİ PEŞREVİ (İsmail Hakki Bey)
  1. AGIYDIL BUYLARI (Orta Asya)
  2. EY ŞUL ŞULAY ŞUL (Orta Asya / İdil-Ural türkleri)
  3. KÜBELEĞİM (Orta Asya)
  1. HÜSEYNİ PERŞREVİ (Klasik - Lavatci Andon)
  2. SENİ BEN SEVERİM (Sufi - Yunus Emre)
  3. BU AKL-I FİKRİ İLE (Sufi - Yunus Emre)
  1. NİHAVENT SAZ SEMAİSİ (Klasik - Hasip Dede)
  2. ŞEYHİMİN İLLERİ (Sufi - Yunus Emre)

 

TEORİ:

-Temel, taşınmış ve bileşik makamlar arasındaki fark.

-Acemaşiran makamı: yapısı ve parametreleri.

-Acemkürdi makamı: yapısı ve parametreleri.

-Hüseyni makamı: yapısı ve parametreleri.

-Nihavend makamı: yapısı ve parametreleri.

 

PRATİK: 

-4.cü repertuvarın konularını öğrenme ve yorumlama.

-Pentatonik dizide La minör ile improvizasyon.

-Hüseyni makamı ile improvizasyona giriş.

-Acemaşiran makamı ile improvizasyona giriş.

-Nihavent makamı ile improvizasyona giriş.

 

TEDAVİ EDİCİ BOYUTU:

-Materyalist tıp.

-İnsanın 3 seviye hali (beden,duygular-akıl ve ruh) ve holistik tıp.

-Müziğin aracı olma işlevi .

-Yorumcunun yada bestecinin maneviyatı.

 

SUFİ FELSEFESİ VE İLAHİLERİN SEMBOLÜ: 

-"Seni ben severim" ilahisinin analizi.

-Sufizmde Allah'ın güzel isimleri.

-Eflatun (Platon) felsefesi.

-Merhamet: Allah'ın güzel isimlerinden er-Rahmân ve  er-Rahîm.

- Maneviyatın (gnosis) dereceleri: Şeriat, Tarikat, Hakikat, Marifet.

 

-"Bu akl-ı fikriyle" ilahisinin analizi.

-Sufizmde tefekkür.

-Materyalist  mantık (mantığı negatif yönde kullanma).

-Yusuf peygamberin hayatından semboller.

 

MEDİTASYON, HAREKET VE DANS:

-Baksı dansını pekiştirme.

-Zikri pekiştirme.