ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

REPERTUVAR 3

Ses dosyası: 

ŞARKILAR:

 

1.    ÖMRÜN ŞU BİTEN (Klasik - Süleyman Ergüner)

2.    BAYATİ PEŞREVİ (Klasik - Seyfettin Osmanoglu)

3.    IY TUGAN TIL (Orta Asya)

4.    MİNİ-MİNİ BİR NİHAVENT PEŞREVİ (Klasik - Sadettin Arel)

5.    İLİM İLİM BİLMEKTİR (Sufi) + ENTEL HADI (Sufi)

6.    RAST METHAL (Klasik -Refik Fersan) + EL CANT DE L’ALEGRIA (Klasik - Bethoveen)

7.    ODASINA GİRDİM FİNCAN ELİNDE (Klasik - popular)

8.    GELİN GİDELİM EFENDİM (Sufi)

9.    BEN BU YOLU BİLMEZ İDİM

10.    ZEYBEKLERLE GEZER (Şevki Bey)

 

TEORİ:

 

-"Ömrün şu biten" sarkısıyla Si uşşak yada Si 2-3 koma bemol notası.

-Makamların yapısı: dörtlü ve beşli temeller.

-Örnek olarak Uşşak makamı.

-Beyati makamı.

- Uşşak ve Beyati makamlari arasındaki benzerlik ve farklılıklar.

-Makam seyri kavramı.

-Makam yapısı ve Peşrev (Mini mini bir Nihavent Peşrevi).

-Rast makamı: yapısı ve parametreleri.

-Hicaz Hümayun makamı: yapısı ve parametreleri.

-Raks Aksağı (9/8) ritmine giriş (Zeybeklerle).

 

PRATİK: 

-3.cü repertuvarın konularını öğrenme ve yorumlama.

-Pentatonik dizide improvizasyon tekniğinin pekiştirilmesi.

-Makamlarla improvizasyona giriş: Rast makamı.

TEDAVİ EDİCİ BOYUTU:

 

-Makamların tedavi edici boyutuna giriş.

SUFİ FELSEFESİ VE İLAHİLERİN SEMBOLÜ:

-‘İlim ilim bilmektir’ ilahisinin analizi:

           -İlim kavramı ve kendini tanıma.

-‘Entel Hadi’ ilahisinin analizi:

            -Dünya fani Hakk baki.

-‘Ben bu yolu bilmez idim’ ilahisinin analizi:

          -"Yol" kavramı.

          -Gaflet durumu.

          -Eflatun (Platon)'un mağara mitolojisi.

MEDİTASYON, HAREKET VE DANS:

-Makam müzikleriyle meditasyon (reseptif müzikterapi).

-Baksı dansı (aktif müzikterapi)

-Sufi zikrini pekiştirme.