ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

REPERTUVAR 2

Ses dosyası: 

(Tıkla ve  direkt konser kaydından  "Tirek Bostan" şarkısını dinle.

 

ŞARKILAR:

 

  1. AKBULAK (Orta Asya / Altay)
  1. ALIP KIL MINA YAZNI (Orta Asya)
  1. CENEŞE (Orta Asya / Kazak)
  2. GÖNÜL HAYRAN (Sufi - Türkiye)
  3. JILDIZIM (Orta Asya)
  4. KAMAÇAY (Orta Asya)
  5. MANAS DESTANI (Orta Asya)
  6. TİREK BOSTAN (Orta Asya)
  1. SÜLÜV KIZ (Orta Asya) + BOZTORGAY (Orta Asya)
  1. REHAVİ SAZ SEMAİSİ (Klasik - Farabi)

 

TEORİ:

Temel müzik teorisi:

-Majör ve minör diziler: "Sülüv kız" ve  "Boztorgay" şarkıları aracılığıyla anlama.

 

Türk müziği teorisi:   

-Türk müziğinde Koma yada mikro-to kavramına giriş.

-Rehavi Saz Semaisi ile Si koma bemol notası.

-Türk müziğinde Nim Sofyan (2/4) ve Sofyan (4/8) ritimlerine giriş.

 

PRATİK: 

-2.ci repertuvarin konularını öğrenme ve yorumlama.

-Pentatonik dizide Sol majör ve Sol minör ile improvizasyona giriş.

-Nim Sofyan (2/4) ve Sofyan (4/8) ritimlerinin ritmik enstrumanlar  Kudüm ve  Mazhar ile pratiği.

 

TEDAVİ EDİCİ BOYUTU:

-Pentatonik müziğin tedavi edici boyutu.

- İfade aracı müzik.

 

SUFİ FELSEFESİ VE İLAHİLERİN SEMBOLÜ:

-‘Gönül Hayran’ ilahisinin analizi:

-Varlığın merkezinde "kalp" kavramı.

-Kalbin "aynası"nı temizleme süreci.

-Sufi metodunda temel teknik olarak "zikr" kavramı.

 

MEDİTASYON, HAREKET VE DANS:

-Makam müzikleriyle meditasyon (reseptif müzikterapi).

-Arşetipikal hareketleri pekiştirme.

-Zikir.