ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

REPERTUVAR 11

ŞARKILAR:

 

  1. ACEMAŞİRAN SAZ SEMAİSİ  (Klasik – Refik Fersan)
  1. GÖNLÜMDESİN GÖNLÜMDE (Sufi - Oruç Güvenç)
  2. SABA PEŞREVİ (Klasik – Tanburi Osman Bey)
  1. YA BEN NASIL DÖNMEYEYİM (Sufi - Rasim Mutlu / Oruç Güvenç)
  1. BESTENİGÂR PEŞREV (Klasik – Numan Aga)
  1. EVC PEŞREVİ (Klasik – Refik Fersan)

 

TEORİ:

-Acemaşiran makamı.

-Saba makamı.

 

PRATİK:

-11.ci repertuvarın konularınıi öğrenme ve yorumlama.

-Acemaşiran makamında improvizasyon tekniğini pekiştirme.

-Saba makamında improvizasyon tekniğini pekiştirme.

-Makamlar arasındaki bağlantı tekniğini pekiştirme.

 

TEDAVİ EDİCİ BOYUTU:

Acemaşiran makamının tedavi edici boyutu.

-Saba makamının tedavi edici boyutu.

 

SUFİ FELSEFESİ VE İLAHİLERİN SEMBOLÜ:

-"Ya ben nasıl dönmeyeyim" ilahisinin analizi

 

MEDİTASYON, HAREKET VE DANS:

-Sema dansını pekiştirme.

-Sufizmde diğer teknik, ritüeller ve zikr konularını pekiştirme.