ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

REPERTUVAR 10

ŞARKILAR:

 

  1. BEYATİ PEŞREVİ (Klasik - Neyzen Emin Dede)
  1. BEYATİ MEVLEVİ AYİNİ (Sufi - Köcek dervis Mustafa Dede)
  1. KÜRDİLİHİCAZKÂR PEŞREVİ (Klasik - Tanburi Cemil Bey)
  1. CEVR-Ü CEFA (Orta Asya  Afganistan)
  1. AŞIK OLDUM SANA CANDAN (Sufi - Aksemsettin / Yusuf Ömürlü)

 

TEORİ:

-Türk müziğinde karışık ritimler.

 

PRATİK:

-10.cu repertuvarın konularını öğrenme ve yorumlama.

-Farklı makamları birleştirerek improvizasyon tekniğini pekiştirme.

 

TEDAVİ EDİCİ BOYUTU:

-Sufizmde ritüellerin tedavi edici boyutu.

 

SUFI FELSEFESI VE ILAHILERIN SEMBOLÜ:

-Sufizmde tarikat kavramı: Mevlevi tarikatı.

-Mevlana Celaleddin Rumi ve Şemsi Tebrizi.

 

MEDİTASYON, HAREKET VE DANS:

-Sema dansını pekiştirme.

-Sufizmde diğer teknik ve ritüeller.