ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

REPERTUVAR 1

Ses dosyası: 

 

 

ŞARKILAR

 

BİŞİK CIRI (Orta Asya / İdil-Ural Türkleri)

AKKALFAK (Orta Asya)

BU BAHÇE (Orta Asya / Türkmenistan)

GÜL LALE (Orta Asya)

İRKEM (Orta Asya / İdil-Ural Türkleri)

KAZ KANATI (Orta Asya / İdil-Ural Türkleri)

KAYADAN İNDİM BUGÜN (Orta Asya / Kırım)

SANDOGAÇ (Orta Asya)

TANSAMALI (Orta Asya)

SAMAVIR KUYDUM (Orta Asya / İdil-Ural Türkleri)

 

 

TEORI

Temel müzik teorisi:

 • Notalar
 • Ritmik figürler
 • Pentatonik dizi

 

UYGULAMA

 • Enstrüman çalmaya başlamak (Rebab, Kopuz/Ud, Ney yada Saz).
 • Enstrüman üstünde notaların yerleri.
 • Enstrümanın akort edilmesi ve bakımı.
 • Başlangıç alıştırmaları.
 • 1.ci repertuvarın konularını öğrenme ve yorumlama.
 • Yardımcı ritmik enstrüman Dombra'nın tanıtımı.

 

TEDAVİ EDİCİ BOYUTU

 • Oryantal müzikterapinin tarihi.
 • Hastalık kavramı ve sebepleri.
 • Ibn-i Sina'ya göre sağlığın 6 ilkesi.
 • Müziğin fizyolojik etkileri.

 

SUFİ FELSEFESİ VE İLAHİLERİN SEMBOLÜ

 • Sufizmin kökeni ve tanımı.
 • "Nefs" kavramı.
 • Manevi gelişimin etapları.

 

MEDİTASYON, HAREKET VE DANS

 • Vücudun, solunumun ve şimdinin farkındalığı.
 • Arşetipikal hareketler (aktif müzikterapi)