ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Düyek usulü

Farsça "dü" (iki) ve yek" (bir) kelime­lerinden meydana gelmektedir. Türk mû­sikisinde en çok kullanılan usullerden biridir. Sekiz zamanlı ve beş vuruşlu bir küçük usuldür. İki adet dört zamanın veya başka bir ifade ile iki sofyanın bir­leşmesinden meydana gelmiştir. 8/8'lik birinci ve 8/4'lük ikinci mertebeleri kul­lanılmıştır. Bunlardan ikinci mertebesi­ne "ağır düyek" adı verilir. Bu mertebe­lerin şematik gösterilişi şöyledir:

Daha çok ilâhi ve şarkılarla bazı peş­revlerin ölçüldüğü birinci mertebesi, özel usullerle ölçülme mecburiyeti olmayan küçük büyük hemen her tür formda kul­lanılmıştır. İkinci mertebesiyle de peş­rev, kâr, beste, şarkı gibi din dışı ve Mev­levi âyini (özellikle 1 ve 3. selâmlar), tev-şîh, ilâhi gibi dinî formlar ölçülmüştür.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi