ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Konserler

Konserler 2 bölümden oluşmaktadır:

1.ci bölüm: Geleneksel Orta Asya Müziği

Giriş-tanıtım bölümüdür ve canlı bir karaktere sahiptir; Geleneksel Orta Asya şarkıları (Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkistan, Uygur, Ural…v.s) ve bazen bazı geleneksel danslar gösterilmektedir. Ayrıca sık sık, müzikle tedavide kullanılmış ve halen kullanılan makamlarla ve geleneksel enstrümanlar eşliğinde emprovizasyonla bir müzik terapi örneği sunulmaktadır.

2.ci bölüm:  Tasavvuf (Sufi) Müziği

Bu bölümde, eski Osmanlı dönemi klasik türk müziğinden ve Tasavvuf müziğinden oluşan bir repertuvar sunulmaktadır. Yaklaşık olarak bu bölümün ikinci yarısında konserin sonuna kadar aralıksız devam eden Sema dansı gösterilir. Sema boyunca klasik tasavvuf müziğinden parçalar ve  zikirler söylenir, tasavvufi şiirler okunur.

Video: