ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Yaklaşan etkinlikler

KADİM TÜRK MÜZİK TERAPİ OKULU (TÜRK & SUFİ MÜZİĞİ VE MÜZİKTERAPİSİ OKULU) ÖĞRENCİLERİ İÇİN METODİK KURSLAR

(Ayda bir defa, bireysel yada grup dersleri olarak verilir. Gelecek kursun tarihini danışın.)

Enstrümanlar: Rebab, Kopuz/Ud, Ney, Saz (en az bir enstrüman seçilmelidir)

Repertuvar: Geleneksel Orta Asya şarkıları, Makamlar (Osmanlı dönemindeki klasik türk müziği) ve Sufi müzik. Teori ve pratik.

Terapötik(tedavi edici) boyutu: Türk müziği makamları ve pentatonik dizilerle improvizasyon. Müzikterapi hakkında teorik bilgi.

Sufi felsefesi ve meditasyonu: İlahilerin sembolojisi. Sufi meditasyonunda temel teknikler.