ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

Associació Cultural Ponterapia

 

ESTATUTS

 

Article 1

Amb la denominació Associació Cultural Ponterapia es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

1.    Donar a conèixer i ensenyar la música d’arrel turca (de Turquia i d’Àsia central) en les seves vessants tradicional, clàssica i sufí.

2.    Donar a conèixer i ensenyar el sistema de musicoteràpia basat en les músiques i danses d’Àsia central i en el makam musical de la música otomana, concretament el mètode de musicoteràpia Dr. Oruç Güvenç.

3.   Apropar el corrent espiritual del Sufisme com a eïna d’autoconeixement i desenvolupament personal.

4.    Establir ponts intel·lectuals, artístics i culturals entre occident i orient que ajudin a promoure la pau i la comprensió mútues.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

1.    Classes regulars de música a l’Escola de Música i Musicoteràpia Turca i Sufí.

2.    Tallers de Musicoteràpia i Sufisme.

3.   Concerts de músiques d’Àsia central, música turco-otomana, i dansa del Sema.

4.    Conferències i xerrades sobre les temàtiques de la musicoteràpia i del sufisme.

5.    Presentacions dels llibres escrits pel Dr. Jordi Delclòs.