ponterapia

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA

Makam (Tonalitat) Rast

Signe Aries, grup Foc. És una tonalitat càlida-seca. Efectiva a mitja nit i abans de l’alba. Afecta els òrgans freds del cos, com el cervell, els ossos, i les grasses. Prevé l’excés de son. Té una important influència sobre la zona del cap, la vista i els ulls. És indicada pel mal de cap, i és bona per a les malalties mentals. Incrementa el pols baix. Afecta els músculs i cura la paràlisis. Alivia els espasmes i es beneficiosa en la cura de pacients espàstics i autistes. També és útil en el cas de paràlisis degudes a accidents vascular-cerebrals (trombosis, embòlies, etc.). Té relació amb la bilis groga i mostra un caràcter masculí. Estimula la movilitat i la dansa; també el pensament científic. Proporciona sentiments d’alegria, d’equilibri interior i de relaxació. És una de les tonalitats més antigues i una de les quatre amb major valor curatiu. En Persa té significats com “honradesa” i “correcte”. És força efectiva els dimarts durant el dia. S’asocia amb el planeta Mart. S’associa també amb el signe Capricorni i l’aigua.

Cd de TUMATA makam Rast (Spotify):

https://open.spotify.com/album/7M9OI9wI7PrZgWbAnO9dhd

Audio: